mgr Barbara Pytel

Telefon: +48 77 452 72 71Artykuły naukowe

 1. Pytel B., Filipiak A., Pisarek I., Olchawa R., Man D. (2015) Impact of humic acids on EYL liposome membranes: ESR method, Nukleonika 60(3): 455-459.
 2. Olchawa R., Man D., Pytel B. (2015) The dynamics of the surface layer of lipid membranes doped by vanadium complex: computer modeling and EPR studies, Nukleonika 60(3): 395-398.
 3. Man D., Pisarek I., Braczkowski M., Pytel B., Olchawa R., (2014), The impact of humic and fulvic acids on the dynamic properties of liposome membranes: the ESR method. J. Lipo. Res. 24(2), 106-112.
 4. Pytel B., Wałęsa R., Man-Kupisińska A., Man D., Pisarek I., (2013), The infuluence of humic and fulvic acids on the concentration of free radicals in aqueous enviroment: ESR Technique. Current Topics in Biophysics, 36(A), 44.
 5. Wałęsa R., Pytel B., Man D., Engel G., Siodłak D., Broda M., (2013), Quinine influence on the dynamic properties of liposome membranes modified by N-methylated peptidomimetics – ESR study. Current Topics in Biophysics, 36(A), 56.
 6. Man-Kupisińska A., Man D., Łukasiewicz J., Ługowski C., Pytel B., (2013), Effect of time on liposome membrane fluidity doped by lipopolysaccharides of Hafnia alvei strain PCM 1200: ESR study. Current Topics in Biophysics, 36(A), 35.
 7. Man D., Podolak M., Engel G., Pytel B., (2007), The kinetics of change in the fluidity of liposomes admixtured with metalloporphyrins: an ESR study, Current Topics in Biophysics, 30(B), 41.

Publikacje konferencyjne

 1. Pytel B., Najwer K., Man D., Pisarek I. (2015) Wpływ substancji humusowych na fizyczne parametry błon modelowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Materiały konferencyjne 2015(2): 74.
 2. Pytel B., Filipiak A., Pisarek I., Man D., (2014), Oddziaływanie kwasów humusowych na błony liposomów EYL: technika EPR. III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków, 193-196.
 3. Man D., Pytel B., Kawecka A., Olchawa R., (2014), Wpływ rozpuszczalników niepolarnych na dynamiczne właściwości błon liposomów. Badania EPR. III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków, 100-103.
 4. Olchawa R., Man D., Pytel B., (2014) Dynamika warstwy powierzchniowej błon lipidowych: model komputerowy i badania EPR. III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, Kraków, 107-110.
 5. Pytel B., Wałęsa R., Man-Kupisińska A., Man D., Pisarek I., (2013), Wpływ kwasów fulwowych i huminowych na koncentrację wolnych rodników w środowisku wodnym: technika EPR, XV Conference of Polish Biophysics Society, Nałęczów, 84.
 6. Wałęsa R., Pytel B., Man D., Engel G., Siodłak D., Broda M., (2013), Quinine influence on the dynamic properties of liposome membranes modified by N-methylated peptidomimetics – ESR study, XV Conference of Polish Biophysics Society, Nałęczów, 113.
 7. Man-Kupisińska A., Man D., Łukasiewicz J., Ługowski C., Pytel B., (2013), Effect of time on liposome membrane fluidity doped by lipopolysaccharides of Hafnia alvei strain PCM 1200: ESR study, XV Conference of Polish Biophysics Society, Nałęczów, 64.
 8. Man D., Podolak M., Engel G., Pytel B., (2007), The kinetics of change in the fluidity of liposomes admixtured with metalloporphyrins: an ESR study, XIII Conference of Polish Biophysics Society, Łódź, 41.
 9. Man D., Podolak M., Olchawa R., Pytel B., Pawletta M., (2004), Influence of temperature on forming of electirc domains in the surface layer of lipid membranes - computer model, X-th International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv, 29.