dr inż. Agata Wójcik

Telefon: +48 77 452 72 78



  1. A.Borsowska (Wójcik), S.Szarska, M.Jasiorski, W.Stręk, K.Maruszewski „Optical properties of sol-gel-derived bioactive glasses”, Optica Applicata 2003 vol. 33 nr 1 s.107-114.
  2. S.Szarska, H.Jungner i A.Borsowska (Wójcik) „Influence of ionising radiation on biogel bone implants observed by luminescence measurements”, Radiation Measurements 2004 vol. 38 s.497-500.
  3. S.Szarska, A.Wójcik, “Photostimulated defect formation in gel-derived biomaterial”, Optica Applicata 2005, vol. 35,4, 799-807.
  4. S.Szarska, A.Wójcik, B.Barwiński,”Surface dynamic properties of gel-derived biomaterial”, Inżynieria Biomateriałów, 2007,63-64,37-40.
  5. S.Szarska, E.Schmidt, A.Wójcik, “Badanie wpływu deformacji na właściwości powierzchniowe bioaktywnych kompozytów”, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, XV Krajowa Konferencja Naukowa,2007, wydane jako płyta CD.
  6. A.Wójcik, S.Szarska, „Relaxation process on intersurface of bioglass composite materials”, Optica Applicata 2008, vol.38, 1, 267-276.
  7. S.Szarska, E.Schmidt, A.Wójcik, “Studies of mechanical treatment on surface Charge of Bioactive Composites”, NBC(Springer) 2008, Proceedings vol.20, 632-635.
  8. A.Wójcik, "Procesy transportu ładunku w bioaktywnych kompozytach", 2012, Praca doktorska.