Data i miejsce urodzenia: 8 luty 1946, Toszek
Stan cywilny: żonaty (1971), żona Dorota
dzieci: Ewa (1973), Katarzyna (1978), Dominika (1979) i Łukasz (1987).
Adres domowy: ul. M. Konopnickiej 10, 44-180 Toszek
musielok@uni.opole.pl
Wykształcenie: Studia, fizyka, mgr fizyki (1968), WSP Opole
Doktorat, nauki fizyczne (1976), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
                Uniwersytet we Wrocławiu
Habilitacja, nauki fizyczne, fizyka, spektroskopia atomowa (1991),
                  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
                  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł naukowy profesora, nauki fizyczne (2003)
Zatrudnienie:
Instytucja Stanowisko Okres czasu
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu asystent, st. asystent 1968 -1976
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu adiunkt  1976 -1993
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu prof. ndzw.  1993 -1994
Uniwersytet Opolski prof. ndzw.  1994 - 2006
Uniwersytet Opolski prof. zwyczajny  2006 -
Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Fizyczne  od 1968
Członek Zarządu Sekcji Optyki PTF od 1996 do 2003
Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1972 do 2012
Societas Humboldtiana Polonorum  od 1989
Sekcja Fizyki Plazmy Komitetu Fizyki przy Polskiej Akademii Nauk od 1992 do 2012
z -ca przewodniczącego od 1997 do 2003 
Sekcja Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki (FAMO)
Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk
od 1992 do 2012
Członek Rady Naukowej Krajowego Laboratorium
Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej 
od 2000 do 2014
Członek Rady Asocjacji Euratom-IFPiLM od 2006 do 2014
Funkcje organizacyjne w uczelni i środowisku:
1990 - 1992  prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
1993 - 1996 dyrektor Instytutu Fizyki
1996 - 1999 prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1. kadencja)
1999 - 2002 prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2. kadencja)
1999 - 2002 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 
2002 - 2005 rektor Uniwersytetu Opolskiego 
2005 - 2008 dyrektor Instytutu Fizyki
2002 -   ekspert zespołu kierunków studiów matematyczno-fizyczno-chemicznych PKA
Zainteresowania naukowe: fizyka atomowa, spektroskopia plazmy, diagnostyka plazmy
Zagraniczne staże naukowo-badawcze:
National Bureau of Standards, National Institute of Standards and Technology,Gaithersburg (MD) USA łącznie ok. 2 lata
Ruhr-Universität Bochum, RFN (stypendium Humboldta, stypendia DFG) łącznie ok. 2 lata
Odznaczenia i nagrody:
  • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna III stopnia za pracę doktorską (1978)
  • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (1982)
  • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (1986)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1989)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1990
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, indywidualna za pracę habilitacyjną (1993)