Zakład Zastosowań Fizyki Jądrowej do Badania Ciała Stałego

Pracownia Radioizotopowa

[Rozmiar: 183712 bajtów]
Koordynator dydaktycznydr hab. inż. J. Dryzek
Kierownikmgr A. A. Kluza
Lokalizacjapok. 58, 59

Pracownia Radioizotopowa jest pracownią dydaktyczną. Wyremontowane sale i skomputeryzowane stanowiska pomiarowe sprawiają, że zajęcia laboratoryjne stają się przyjemnością. Studenci podczas 3-godzinnych zajęć wykonują podstawowe doświadczenia z zakresu fizyki jądrowej. Poniżej przedsatwiony jast zestaw tematów ćwiczeń obowiązujących studentów zaliczających tę pracownię:

Zestaw ćwiczeń wykonywanych na pracowni
Nr Tytuł Instrukcja Materiały pomocnicze
1 Charakterytyka licznika G-M ćw 1 charakGM
2 Prawa statystyczne i niepewności pomiarowe ćw 2
3 Wyznaczanie czasu martwego licznika G-M metodą dwóch źródeł oraz przy pomocy oscyloskopu ćw 3
4 Rozkład Poissona ćw 4
5 Wyznaczanie energii promieniowania gamma pochodzącego ze źródła metodą absorpcji ćw 5
6 Pomiar widma amplitudowego impulsów wytwarzanych przez różne źródła promieniowania gamma ćw 6
7 Bezwzględny pomiar aktywności źródeł beta promieniotwórczych ćw 7
8 Wyznaczanie współczynnika rozpraszania zwrotnego promieniowania beta ćw 8
9 Wyznaczanie okresu półrozpadu krótkożyciowych izotopów wytworzonych w procesie aktywacji neutronami ćw 9
10 Badanie rozkładu aktywności znacznika izotopowego przy użyciu scyntygrafu SCINTIMAT – 2G. ćw 10
11 Pomiar górnej granicy widma energetycznego promieniowania β metodą absorpcji ćw 11
12 Wyznaczanie skażeń promieniotwórczych, pomiar dawek promieniowania, osłony przed promieniowaniem ćw 12 Rozporzędzenie RM


Strona Główna| O Katedrze| Prowadzone badania| Pracownie| Kontakty

Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Kontakt z administratorem strony