Nasz zakład skupia następujące pracownie: Pracownie EPR, Pracownię Fizyki Jądrowej, Pracownia Elektroniki i Automatyki Medycznej, Pracownia Elektrofizjologii i Neurologii, Pracownia Elektrofizjologii i Neurologii, Akustyki.

Tematyka naszych badań naukowych koncentruje się wokół badań właściwości fizycznych modeli błon komórkowych, badań wykorzystujących anihilację elektronów. Szczegółowy opis badań przez nas prowadzonych można znaleźć na stronach poszczególnych pracowni i ich pracowników.